Sut mae Teuluoedd yn Gyntaf yn gweithio - Gwyliwch Ein Fideo

Ein fideo

Happy family running through a parkMae Llywodraeth Cymru yn dweud bod yn rhaid i’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf gynnwys yr holl egwyddorion isod:

  • Canolbwyntio ar y teulu – Mabwysiadu dull teulu cyfan er mwyn gwella canlyniadau
  • Pwrpasol – Teilwra cymorth i amgylchiadau teuluoedd unigol
  • Integredig – Cydlynu gwaith cynllunio a darpariaeth gwasanaethau ar draws sefydliadau mewn modd effeithiol, gan sicrhau bod asesiadau o angen a chyflenwi gwasanaethau yn cael eu rheoli ar y cyd a bod dilyniant di-dor i deuluoedd rhwng gwahanol ymyriadau a rhaglenni
  • Rhagweithiol – Gweithio’n rhagweithiol er mwyn nodi problemau’n gynnar a darparu ymyriadau priodol i deuluoedd
  • Dwys – Dull egnïol a ffocws di-baid, gan addasu i amgylchiadau newidiol teuluoedd
  • Lleol – Adnabod anghenion cymunedau lleol a datblygu modelau darparu gwasanaethau priodol i gyd-fynd â’r anghenion hynny, gan roi sylw arbennig i’r cyfle i gysylltu â rhaglenni fel Dechrau’n Deg a Chymunedau yn Gyntaf